Dags för årsstämma!

Nu är det snart dags för årsstämma för föreningen, du som har registrerat dig som intresserad är naturligtvis välkommen, men för att få ha möjligheten att påverka genom sin rösträtt så måste du vara medlem. Ta gärna detta tillfälle i akt och bli medlem innan 18:e maj.

Registrera dig här eller skicka ett mail till hej@sandhultsfiber.se med ditt namn, e-postadress, telefonnummer, din adress och din fastighetsbeteckning.

För att vara tydlig så innebär inte ett medlemskap att man förbinder sig till att skaffa fiber, utan när det väl är dags för fiber så får man chansen att välja att inte vara med om man så önskar.

Gilla vår sida på Facebook: https://www.facebook.com/groups/sandhultsfiber/
Och om du kommer får du svara på vårt event där!

Dagordning

18.30 – 19.15 Information från Styrelsen

 • Styrelsen informerar om status i projektet och vägen framåt

19.15 – 19.30 Fika

19.30 – 20.15 Ordinarie årsstämma

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande för ett år
 12. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *