Currently browsing

Page 2

Lyckebo – Pålsbo

Hej, Vi på Netel AB arbetar i Borås – Sandhult, för att förse området med fiber. Arbetet är på uppdrag av IP-Only. …

Start av Fas 2

Hej alla, Glädjande nyheter för alla som bor i området som vi brukar kalla Fas 2. I nästa vecka påbörjas grävandet i …

Kallelse till årsmöte 2018

Sandhults Fiber Ekonomisk Förening kallar till Årsstämma 2018 OBS: Denna information är också skickad via mail till samtliga medlemmar. Har ni inte fått det …

Information om återställning.

Hej alla, Jag får mycket frågor ang återställning efter att fibern är framdragen och därför tänkte jag att det är bäst att …

Fråga ang inkoppling och avtal

Hans Sunesson ställde två frågor på Facebook som vi tror är av allmänt intresse så vi väljer att publicera även här: Hans …

Uppdatering från IP-Only / Netel

Progress Schakt: ca 17500m Tomtprojektering och installation: ca 150st Tomtschakt: ca 80st Spray-markeringar i gatan Spray-markeringar i gatan är utsättningar för befintliga …