Currently browsing

Page 2

Status 3/12

Lägesrapport på fiberprojeketet:   Arbetet pågår med projektering av tomter och installation av fiberboxar samt tomtgrävning och detta arbetet pågår så länge …

Lyckebo – Pålsbo

Hej, Vi på Netel AB arbetar i Borås – Sandhult, för att förse området med fiber. Arbetet är på uppdrag av IP-Only. …

Start av Fas 2

Hej alla, Glädjande nyheter för alla som bor i området som vi brukar kalla Fas 2. I nästa vecka påbörjas grävandet i …

Kallelse till årsmöte 2018

Sandhults Fiber Ekonomisk Förening kallar till Årsstämma 2018 OBS: Denna information är också skickad via mail till samtliga medlemmar. Har ni inte fått det …

Information om återställning.

Hej alla, Jag får mycket frågor ang återställning efter att fibern är framdragen och därför tänkte jag att det är bäst att …