IP-Only

Under 2016 så har vi i Sandhults Fiber jobbat hårt mot målet att kunna erbjuda fiber till alla i vårt område. Nu är vi äntligen där!

Vi har hela tiden jobbat på två spår. Ett nät vi bygger, driver och äger själv, eller ett kommersiellt alternativ.

Nu när vi har nått målet så ser vi att det är det kommersiella alternativet som vinner.

Beställ här — Vanliga frågor

En tillbakablick – Vad har hänt?

  • Efter sommaren 2016 så nådde vi vårt uppsatta mål på 60% intresserade. Vi hade nu bevis för det vi hela tiden har vetat, vi vill ha fiber i bygden!
  • Vi fortsatte sprida information och medlemsantalet ökade. Vi började även jobba med bidragsansökan och allt arbete runt den så som momsregistrering och förprojektering.
  • Samtidigt så fortsatte vi kolla på kommersiella alternativ. Under 2016 blev vi kontaktade av IP-Only som visade intresse för vårt område. Eftersom föreningen endast är intresserade av erbjudanden som täcker 100% av vårt område så fortsatte diskussionen under hösten och vintern.
  • I november så skickade vi in vår bidragsansökan.
  • Tack vare vårt hårda arbete och det stora intresset som finns i bygden, så valde IP-Only i januari att skicka ett byggbeslut till länsstyrelsen där de förklarade sin avsikt att bygga hela området på marknadsmässiga grunder. Detta fick dock effekten att vi inte längre är berättigade till bidrag.
  • Efter detta så fortsatte styrelsen att samtala med IP-Only för att se till att få ett så bra erbjudande som möjligt.

Framtiden – Vad händer nu?

  • Styrelsen står nu helt bakom IP-Onlys erbjudande. Vi kommer att få fiber snabbare, billigare och med mycket mindre arbete än andra metoder.
  • Under vecka 5 så kommer du att få ett anslutningsavtal från IP-Only. Vi kommer samtidigt att kalla till gemensamma informationsmöten i Sandhult och Hedared där vi låter IP-Only presentera sig själva, projektet och vår tidsplan.
  • Nu bygger vi fiber!