Medlemsskap

Sandhults Fiber ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Som medlem deltar du i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Verksamhetsområdet sträcker sig över Sandhults församling med omnejd. Äger du en fastighet inom verksamhetsområdet kan du också bli medlem. Är ni två eller flera som äger en fastighet tillsammans kan dock endast en av er bli medlem.

Din anmälan är viktig för framtida projektering.

En anmälan ger dig nyheter och information via hemsidan och e-post. Medlemskapet kostar 200 kr per år, men förbinder dig inte till någonting och du kan när som helst gå ur föreningen. Att bli medlem hjälper oss däremot att föra projektet vidare. Det ger oss ett underlag för vilka som vill ha fiber samtidigt som det bidrar till en kontantkassa för att driva arbetet framåt.

Om du ändå känner att du inte vill bli medlem i föreningen ännu kan du tillsvidare göra en kostnadsfri intresseanmälan. Då får du ändå ta del av nyheter och information om hur arbetet fortskrider.

Klicka här för att anmäla dig!

För ytterligare information om det rent juridiska kan du läsa våra fullständiga föreningsstadgar.