Fiberföreningen

Alting började…

med att arbetsgruppen bildades efter initiativ av LRF Bredared-Sandhult. De hade som syfte att undersöka möjligheten till ekonomiska föreningar med mål att bygga fibernät i (och omkring) Sandhult-Bredared. Den 20:e oktober 2014 så bjöd arbetsgruppen in till ett informationsmöte i Sandhults församlingshem och dagen efter till Bredareds församlingshem.

Resultatet blev att:

tre föreningar bildades för Sandhult, Bredared och Vänga. De tog ut styrelser och startade upp arbetet med att dra fiber ut till landsbygden.Föreningarna arbetar enskilt, men i ett nära samarbete för att ta alla som bor i (och omkring) Sandhult, Bredared och Vänga med i utvecklingen mot ett snabbare, säkrare och mer ekonomiskt surfande, ringande och TV-tittande.

Nyifken på våra föreningsstadgar? Kika här.

En titt i backspegeln…

15:e september, 2014

LRF Bredared-Sandhult annordnade ett informationsmöte i Sandhults församlingshem gällande fiber i området Sandhult/Bredared. Mötet resulterade i bildandet av en arbetsgrupp som hade till uppgift att med möjliga medel informera så många som möjligt av områdets boende.

10:e – 12:e oktober, 2014

Arbetsgruppen inbjöd till ett informationsmöte den 20:e oktober i Sandhult och ett den 21:a oktober i Bredared.

20:e oktober / 21:a oktober, 2014

Kom ca 120 personer till Sandhult och nästan 130 personer till Bredared för att höra mer om vad fiber betydde för dem. Intresset för fiber i bygden är stort! Förutom arbetsgruppen medverkade Johannes Adolfsson som är IT-strateg på Borås Stadskansli och Karl-Erik Nilsson som är ordförande i Tämta fiber tillsammans med Åke Jansson som är ordförande i TKF Fiber (Tärby Komlösa Finnekumla Fiber) för att dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter av fiber på landsbygden.

Förutom en större insikt och kunskap bland åhörarna resulterade mötet i en interimstyrelse för Sandhult och en för Bredared. De två interimstyrelserna arbetade vidare med målet i sikte att forma en ordinarie styrelse för två enskilda ekonomiska föreningar. För det behövdes stadgar och en valberedning.

3:e november, 2014

Interimstyrelsen för Sandhult och Bredared hade ett första styrelsemöte. Medverkade gjorde Leader Sjuhärad en ideell förening som arbetar för att genomföra delar av landsbygdsprogrammet enligt leadermetoden. På mötet togs beslut om att fiberföreningarna skulle tilldelas leader-checken. Läs mer på Leader Sjuhärads hemsida under menyvalet “Projekt”.

December, 2014 till Januari, 2015

Nu började arbetet med att samla in kompetenser till två ordinarie styrelser, en för varje föreningen. Arbetet skedde inledningsvis med inblandning av representanter från Vänga. Snart togs dock beslutet att Vänga skulle bilda en egen, tredje förening.

15:e januari, 2015

Bildandemöte samt konstituerande styrelsemöte hölls för Sandhult Fiber Ekonomisk Förening, Bredared Fiber Ekonomisk Förening samt Vänga Fiber Ekonomisk Förening.
Läs mer om de föreningsstadgar som antogs här.

Nu började resan på allvar!

Information skulle ut, arbetsgrupper skulle skapas och en planering för framtida projektering skulle formas. Ju fler som ville vara med desto snabbare och enklare skulle arbetet kunna flyta på. Fortfarande kan arbetsgrupperna förstärkas. Läs mer hur du kan bli den förstärkningen här.

18:e juni, 2015

En ny hemsida lanseras på sandhultsfiber.se.