Currently browsing author

David Mårtensson, Page 2

Protokoll från årsstämman 2016

Nu finns protokollet från årsstämman att läsa. Klicka här (PDF). Det finns också en bilaga med dagordningen, verksamhetsberättelse (2015), revisionsberättelse (2015) samt …

Dags för årsstämma!

Nu är det snart dags för årsstämma för föreningen, du som har registrerat dig som intresserad är naturligtvis välkommen, men för att få …

Datum för föreningsstämma bestämt

Styrelsen har bestämt att ordinarie föreningsstämma ska hållas den 18:e maj och vill därför passa på att påminna om att eventuella motioner …

Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till Sandhults Fiber ekonomisk förening och vår nya hemsida. Precis som vårt fiberprojekt så är denna hemsida fortfarande under uppbyggnad och …