Currently browsing

Page 3

Uppdatering från IP-only.

Schakten pågår nu för fullt parallellt på många håll. Vi har i dagsläget grävt och förlagtvkanalisation(rör) ca 8km. Den rikliga nederbörden har …

Fiberboxen.

Kort påminnelse till alla som är intresserade: Boxen som kommer sitta på huset och även den fiberboxen som kommer installeras på insidan …

Mer grävlag

Från idag så utökar IP-Only antalet grävlag i bygden (se tidigare uppdatering med plan) så det kommer grävas på flera håll runt …

Liten uppdatering

Arbetet flyter på enligt plan (se tidigare inlägg). Bokningen av mötena för tomtprojekteringarn är påbörjade och första mötet blir på måndag nästa …

Uppdatering från IP-Only/Netel

Tomtschakt Schakt från gata till någon av de två husväggar som ligger närmast mot gatan ingår. Önskar man ha intag på tex. …

Veckans uppdatering – v37

Grävtillstånden för de två första gatorna är nu klara och de två gatorna som det börjas med är Smultronstigen och Enbärsstigen, grävningen …

Efterlysning – Vägföreningar

Nu när arbetet snart drar igång med grävning osv så behöver Netel (Ip-Onlys entreprenör) komma i kontakt med alla vägföreningarna i området. …