Information om återställning.

Hej alla, Jag får mycket frågor ang återställning efter att fibern är framdragen och därför tänkte jag att det är bäst att förklara hur processen ser ut. Hela processen är upplagd såhär: Projektering / Markavtal osv. Grävning osv Blåsning av fiber Ingångsättande av fibern (kontroll av funktion) Återställning Anledningen till …

Fråga ang inkoppling och avtal

Hans Sunesson ställde två frågor på Facebook som vi tror är av allmänt intresse så vi väljer att publicera även här: Hans …

Uppdatering från IP-Only / Netel

Progress Schakt: ca 17500m Tomtprojektering och installation: ca 150st Tomtschakt: ca 80st Spray-markeringar i gatan Spray-markeringar i gatan är utsättningar för befintliga …

Viktig uppdatering från IP-Only

Viktig uppdatering från IP-Only I andra liknande projekt i Sverige har det förekommit att ”stöld-ligor” har åkt runt och bett om att …

Uppdatering från IP-only.

Schakten pågår nu för fullt parallellt på många håll. Vi har i dagsläget grävt och förlagtvkanalisation(rör) ca 8km. Den rikliga nederbörden har …

Fiberboxen.

Kort påminnelse till alla som är intresserade: Boxen som kommer sitta på huset och även den fiberboxen som kommer installeras på insidan …

Mer grävlag

Från idag så utökar IP-Only antalet grävlag i bygden (se tidigare uppdatering med plan) så det kommer grävas på flera håll runt …